จบประมูล 4G 1800 MHz 80,778 ล้านบาท

22392

สรุปผลการประมูล

ทรู-เอไอเอส คว้าใบอนุญาต

19.05 น. สรุปผลการเคาะประมูลรอบที่ 86

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล – ราคา 39,792 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล – ราคา 40,986 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 80,778 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีผู้เคาะราคาประมูล จึงยุติการประมูลในรอบที่ 86 หลังจากนี้ รอทางกสทช. แถลงรายชื่อผู้ชนะการประมูลชั่วคราว

20151112_191453

20151112_184537

18.45 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 85

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล – ราคา 39,792 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 40,986 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 80,778 ล้านบาท

18.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 85

18.00 น. ล่าสุด ทางมติบอร์ดกทค. ระบุว่า มีการคัดค้านจากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ให้หยุดพักการประมูล และจะเริ่มประมูลต่อในเวลา 18.30 . โดยทางผู้เข้าร่วมประมูลให้เหตุผลว่า ถ้าให้พักผ่อนภายในสำนักงานทางผู้เข้าประมูลขอประมูลต่อ เบื้องต้นกำหนดระยะเวลาประมูลต่อเนื่องไว้ถึง 24.00 น. ก่อนประเมินสถานะการณ์ต่อไป

17.30 น. เข้าสู้ช่วงพักการประมูล แต่ล่าสุดทางบอร์ดกทค. ได้มีการเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือถึงการประมูลว่าจะดำเนินการตามมติที่ออกมา หรือเดินหน้าประมูลต่อไปเพราะมีผู้เข้าประมูลเรียกร้องให้ทำการประมูลต่อ

20151112_172606

17.25 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 84

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 39,792 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 40,588 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 80,380 ล้านบาท

20151112_170848_HDR

17.05 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 83

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 39,394 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 40,190 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 79,584 ล้านบาท

20151112_164537

16.45 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 82

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 38,996 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 39,792 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 78,788 ล้านบาท

20151112_162547

16.25 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 81

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 38,598 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 39,394 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 77,992 ล้านบาท

16.10 น. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. ให้ข้อมูลมติกทค. ระบุว่า ถ้าการประมูลยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะมีการแจ้งให้ผู้เข้าประมูลทราบในเวลา 17.00 น. ว่าจะมีการพักประมูลในช่วง 17.30 น. เพื่อให้ผู้เข้าประมูลได้พัก ก่อนจะเริ่มประมูลต่อในวันรุ่งขึ้น (13 พ.ย.) เวลา 10.00 น.

โดยทางสำนักงานกสทช. ได้จัดสถานที่พักให้ผู้เข้าประมูลภายในสำนักงาน และไม่เปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารไปยังภายนอกตามกฏการประมูล

20151112_160602

16.05 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 80

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 38,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 38,996 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 77,196 ล้านบาท

20151112_154943

15.45 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 79

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 37,802 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 38,598 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 76,400 ล้านบาท

15.30 น. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. กล่าวว่า ทางกทค.มองถึงแนวทางในการประมูลต่อไปว่าถ้าถึงเวลา 19.00 น. แล้วยังไม่ทราบผลการประมูล ทางบอร์ดกำลังจะเข้าประชุมหาทางออกในการพักการประมูล โดยจัดสถานที่พักที่ควบคุมได้เพื่อให้ผู้เข้าประมูลได้เข้าพัก ก่อนจะเริ่มประมูลต่อไปในวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อประชุมเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ


20151112_152515

15.25 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 78

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล – ราคา 37,404 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 38,200 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 75,604 ล้านบาท

20151112_150520

15.05 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 77

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล – ราคา 37,404 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 37,802 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 75,206 ล้านบาท

20151112_144534

14.45 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 76

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 37,404 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูลราคา 37,404 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 74,808 ล้านบาท

14.30 น. จะเริ่มการเคาะราคาในครั้งที่ 76

โดยการเคาะราคาครั้งที่ 75 ที่ผ่านมา

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 37,006 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิมที่ 37,404 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 74,410 ล้านบาท

สามารถย้อนไปอ่านรายละเอียดการประมูล 25 ชั่วโมงแรกได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-1800-mhz/

รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล

 • เอไอเอส – บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ดีแทค – บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • จัสมิน – บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ทรูมูฟ เอช – บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE