เกาะติดประมูล 4G 1800 MHz

40807

ตามไปเกาะติดการประมูลต่อได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-1800-mhz-part2/

11.25 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 75

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 37,006 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิมที่ 37,404 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 74,410 ล้านบาท

ด่วน!!! 11.00 น. กทค.มีมติให้พัก 3 ชม. ตั้งแต่ 11.30-14.30 น. โดยจับสลากเลือกห้องให้ผู้ประมูลไปพัก ห้องประชุม ชั้น 9 ช้น 3 ชั้น 12

11.05 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 74

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 36,608 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 37,404 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 74,012 ล้านบาท


210236

10.45 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 73

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 36,608 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 37,006 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 73,614 ล้านบาท


210203

10.25 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 72

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 36,608 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 36,608 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 73,216 ล้านบาท


210194

10.05 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 71

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 36,608 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 36,210 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 72,818 ล้านบาท


210162

09.45 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 70

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 36,210 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 36,210 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 72,420 ล้านบาท


210131

09.25 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 69

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 35,812 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,812 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 71,624 ล้านบาท

09.05 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 68

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,414 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,812 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตยังคงอยู่ที่ 71,226 ล้านบาท


210071

08.45 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 67

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 35,414 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,812 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 71,226 ล้านบาท

08.25 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 66

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,016 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 35,812 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 70,828 ล้านบาท


210029

08.05 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 65

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,016 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 35,414 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 70,430 ล้านบาท


210004

07.45 น. ทะลุ 7 หมื่นล้าน!!! ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 64

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้น 35,016 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,016 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 70,032 ล้านบาท


386575

07.26 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 63

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 34,618 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35016 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 69,634 ล้านบาท

07.05 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 62

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 34,618 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล ราคาคงเดิม 35,016 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 69,634 ล้านบาท


209876

06.45 น. การเคาะประมูลครั้งที่ 61

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 0 ราย ราคาคงเดิม 34,618 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาปรับขึ้นเป็น 35,016 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 69,634 ล้านบาท

06.25 น. ประกาศผลการประมูลรอบที่ 60 โดยมีการเคาะราคาในช่วงคลื่นที่ 1 คงเดิมอยู่ที่ 34,220 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 34,618 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 อยู่ที่ 35,016 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 35,414 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 60

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 69,236 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 59

ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,838 ล้านบาท

 

05.45 น. ประกาศผลการประมูลรอบที่ 58 โดยราคาช่วงคลื่นความถี่ที่ 1 และช่วงคลื่นความถี่ที่ 2 เพิ่มขึ้นมาเท่ากันที่ 34,220 ล้านบาท ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,440 ล้านบาท หลังจากนี้ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการทางผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายหลังการประมูลเสร็จสิ้นทางสำนักงานกสทช. จะมีการประกาศผลการประมูลภายใน 7 วัน ซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 18 .. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูลพร้อมชำระเงินงวดแรก 50 % ของราคาที่ชนะการประมูล

นอกจากนี้ ทางกสทช. ยังได้กำหนดให้ผู้ชนะการประมูล ต้องมีการขยายโครงข่ายครอบคลุมประชากร 50 % ภายใน 2 ปี และ 80 % ภายใน 4 ปี โดยค่าบริการต้องต่ำกว่าค่าบริการ 3G ที่ปัจจุบันมีค่าโทรนาทีละ 69-72 สตางค์ต่อนาทีและค่าอินเทอร์เน็ต 26 สตางค์ต่อ MB

05.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 58 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 33,822 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 34,220 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 อยู่ที่ 34,220 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 34,618 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 58

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,440 ล้านบาท

12243778_1064432013581021_1482855242_n

05.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 57 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 33,424 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 33,822 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 อยู่ที่ 34,220 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 34,618 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 57

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,042 ล้านบาท

12233434_1064424683581754_1420412504_n

04.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 56 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 33,026 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 33,424 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 34,220 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 34,618 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 56

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 67,644 ล้านบาท

12226588_10153737245484661_440601088_n

04.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 55 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 33,026 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 33,424 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 33,822 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 34,220 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 55

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 67,246 ล้านบาท

12242360_10153737177259661_1708798767_n

04.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 54 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 32,628 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 33,026 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 33,822 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 34,220 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 54

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 66,848 ล้านบาท

12243656_10153737143634661_1421785742_n

03.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 53 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 32,230 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 32,628 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 33,822 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 34,220 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 53

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 66,450 ล้านบาท

12242226_10153737118514661_1614973889_n

03.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 52 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 31,832 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 32,230 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 33,424 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 33,822 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 52

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,052 ล้านบาท

12233551_10153737090904661_615317863_n

03.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 51 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 31,434 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 31,832 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 33,026 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 33,424 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 51

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 65,256 ล้านบาท

12231586_10153737062944661_1288512063_n

02.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 50 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 31,036 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 31,434 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 32,628 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 33,026 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 50

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 64,460 ล้านบาท

12226615_10153737030234661_1561630860_n

02.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 49 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 30,638 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 31,036 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 32,230 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 32,628 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 49

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 63,664 ล้านบาท

12243782_10153737007974661_170955165_n

02.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 48 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 30,240 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 30,638 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 31,832 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 32,230 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 48

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 62,868 ล้านบาท

12233550_10153736980944661_72452421_n

01.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 47 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 29,842 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 30,240 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 31,434 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 31,832 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 47

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 62,072 ล้านบาท

12242268_10153736956629661_404804817_n

01.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 46 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 29,444 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 29,842 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 31,036 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 31,434 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 46

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 61,276 ล้านบาท

12207900_10153736928959661_424904820_n

01.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 45 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 29,046 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 29,444 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 30,638 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 31,036 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 45

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 60,480 ล้านบาท

12231387_10153736875189661_1781623003_n

00.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 44 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 28,648 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 29,046 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 30,240 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 30,638 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 44

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 59,684 ล้านบาท

12231291_10153736815104661_1088110363_n

00.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 43 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 28,250 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 28,648 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 29,842 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 30,240 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 43

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 58,888 ล้านบาท

12242097_10153736786069661_1673957181_n

00.10 น. ของวันพฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เริ่มประมูลรอบที่ 42 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 27,852 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 28,250 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 29,444 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 29,842 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 42

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 58,092 ล้านบาท

12226303_10153736737414661_1511623534_n

23.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 41 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 27,454 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 27,852 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 29,046 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 29,444 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 41

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 57,296 ล้านบาท

12212101_10153736718059661_1529879884_n

23.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 40 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 27,056 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 27,454 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 28,648 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 29,046 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 40

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 56,500 ล้านบาท

12243919_10153736667249661_784159132_n

23.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 39 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 26,658 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 27,056 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 28,250 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 28,648 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 39

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 55,704 ล้านบาท

12226568_10153736641644661_1954410002_n

22.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 38 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 26,260 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 26,658 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 27,852 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 28,250 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 38

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 54,908 ล้านบาท

12226589_10153736619234661_1230877040_n

22.30 น. เริ่มประมูลรอบที่ 37 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 25,862 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 26,260 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 27,056 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 27,852 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 37

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 54,112 ล้านบาท

12233121_10153736597019661_1384944715_n

22.10 น. เริ่มประมูลรอบที่ 36 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 25,464 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 25,862 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาเพิ่มไปอยู่ที่ 27,056 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 27,454 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 36

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 53,316 ล้านบาท

12233251_10153736573984661_265864550_n

21.50 น. เริ่มประมูลรอบที่ 35 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 25,464 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 25,862 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาเพิ่มไปอยู่ที่ 26,658 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 27,056 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 35

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 52,520 ล้านบาท

12212543_10153736537534661_1714454057_n

21.00 . เข้าสู่ช่วงพักการประมูล โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 25,464 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 26,260 ล้านบาท และจะเริ่มประมูลต่อในเวลา 21.30 .

การเคาะประมูลครั้งที่ 34

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 52,122 ล้านบาท

12231270_10153736460269661_1188250466_n

20.45 . เริ่มการประมูลรอบที่ 33 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 25,066 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 25,464 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาเพิ่มไปอยู่ที่ 26,260 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 26,658 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 33

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 51,724 ล้านบาท

12242111_10153736436189661_546882069_n

20.25 . เริ่มการประมูลรอบที่ 32 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 25,066 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 25,464 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาเพิ่มไปอยู่ที่ 25,862 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 26,260 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 32

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 51,326 ล้านบาท

12207903_10153736415074661_2134013879_n

20.05 . เริ่มการประมูลรอบที่ 31 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 25,066 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 25,464 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 25,464 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 25,862 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 31

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 50,928 ล้านบาท

12243963_10153736394859661_1204999915_n

19.45 . เริ่มการประมูลรอบที่ 30 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 24,668 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 25,066 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 25,464 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 25,862 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 30

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 50,530 ล้านบาท

12231683_10153736375009661_793220575_n

19.30 ทางกสทช.แถลงว่าได้มีมติประชุมนัดพิเศษของกทค.ในการขยายเวลาการประมูลจากเดิมที่กำหนดไว้จนถึงเวลา 21.00 น. ไปจนกว่าจะมีผู้ชนะ โดยในช่วงเวลา 21.00 – 21.30 น. จะเปิดให้ผู้เข้าประมูลพักก่อนเริ่มประมูลต่อในเวลา 21.30 น.

048A2378

19.25 . เริ่มการประมูลรอบที่ 29 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 24,270 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 24,668 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 25,464 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 25,862 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 29

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 50,132 ล้านบาท

12242091_10153736356009661_798206596_n

19.05 . เริ่มการประมูลรอบที่ 28 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 เพิ่มมาอยู่ที่ 23,872 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 24,270 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 25,464 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 25,862 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 28

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 49,734 ล้านบาท

12212470_10153736337534661_1998649815_n

18.45 . เริ่มการประมูลรอบที่ 27 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 23,474 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 23,872 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 25,066 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 25,464 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 27

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 49,336 ล้านบาท

12226897_10153736318179661_1905986209_n

18.25 . เริ่มการประมูลรอบที่ 26 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ดังนั้นราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 23,474 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 23,872 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขยับขึ้นไปที่ 24,668 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 25,066 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 26

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 48,540 ล้านบาท

12226768_10153736300274661_391264836_n

18.05 . เริ่มการประมูลรอบที่ 25 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 ราคาขยับไปอยู่ที่ 23,474 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 23,872 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 คงอยู่ที่ 24,270 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 24,668 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 25

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 48,142 ล้านบาท

12231139_10153736283554661_631942361_n

17.45 . เริ่มการประมูลรอบที่ 24 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 ราคาขยับไปอยู่ที่ 23,076 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 23,474 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 คงอยู่ที่ 24,270 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 24,668 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 24

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 47,744 ล้านบาท

12207990_10153736249779661_1621993370_n

17.25 . เริ่มการประมูลรอบที่ 23 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงราคาอยู่ที่ 22,678 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 23,076 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 24,270 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 24,668 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 23

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 47,346 ล้านบาท

12226418_10153736233184661_2054040593_n

17.05 . เริ่มการประมูลรอบที่ 22 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มทั้ง 2 ช่วงคลื่น ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 ราคาขยับขึ้นไปอยู่ที่ 22,678 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 23,076 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังอยู่ที่ 23,872 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 24,270 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 22

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 46,948 ล้านบาท

12242091_10153736215774661_1522514640_n

16.45 . เริ่มการประมูลรอบที่ 21 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 1 ราคาขยับขึ้นไปอยู่ที่ 22,280 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 22,678 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังอยู่ที่ 23,474 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 23,872 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 21

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 46,550 ล้านบาท

12242331_10153736195239661_116676904_n

16.25 . เริ่มการประมูลรอบที่ 20 โดยรอบที่ผ่านมามีการเคาะราคาเพิ่มในช่วงคลื่นที่ 2 ส่งผลให้ในช่วงคลื่นที่ 1 ราคายังคงอยู่ที่ 21,882 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 22,280 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 23,474 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 23,872 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 20

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 45,754 ล้านบาท

12244059_10153736174984661_1111958549_n

16.05 . เริ่มการประมูลรอบที่ 19 โดยช่วงที่ผ่านมามีการเคาะราคาในช่วงคลื่นที่ 1 ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 21,882 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะอีกจะขึ้นไปที่ 22,280 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ยังคงอยู่ที่ 23,076 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 23,474 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 19

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 45,356 ล้านบาท

12231214_10153736161634661_851330725_n

15.45 . เริ่มการประมูลรอบที่ 18 โดยช่วงที่ผ่านมามีการเคาะราคาทั้ง 2 ช่วง ทำให้ช่วงคลื่นที่ 1 ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 21,484 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 21,882 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขึ้นมาอยู่ที่ 23,076 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 23,474 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 18

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 44,958 ล้านบาท

12231587_10153736148349661_1780330402_n

15.25 . เริ่มการประมูลรอบที่ 17 โดยครั้งที่ผ่านมาช่วงคลื่นที่ 1 ไม่มีผู้เคาะราคาอยู่ที่ 21,086 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 21,484 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะราคาขึ้นมาอยู่ที่ 22,678 ล้านบาท เทียบกับราคาตั้งต้นคิดเป็น 116% ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 23,076 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 17

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 44,560 ล้านบาท

12243837_10153736135969661_453944573_n

15.05 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 16 โดยเมื่อครั้งที่ผ่านมาทั้ง 2 ช่วงคลื่นมีการเคาะราคา โดยช่วงคลื่นที่ 1 มีการเคาะประมูลขึ้นมาอยู่ที่ 21,086 ล้านบาท เทียบกับราคาตั้งต้นคิดเป็น 106% ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 21,484 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ขึ้นมาอยู่ที่ 22,280 ล้านบาท เทียบกับราคาตั้งต้นคิดเป็น 112% ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 22,678 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 16

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 43,366 ล้านบาท

12243954_10153736116109661_1271244368_n

14.45 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 15 โดยเมื่อครั้งที่ผ่านมาช่วงคลื่นที่ 1 มีการเคาะประมูลขึ้นมาอยู่ที่ 20,688 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 21,086 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ไม่มีผู้เคาะราคาทำให้ราคาคงอยู่ที่ 21,882 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาครั้งต่อไปจะเพิ่มเป็น 22,280 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 15

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 43,366 ล้านบาท

12226564_10153736101914661_648068106_n

14.25 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 14 โดยเมื่อครั้งที่ผ่านมาช่วงคลื่นที่ 1 ขึ้นไปอยู่ที่ 20,290 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 20,688 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ไม่มีผู้เคาะราคาทำให้ราคาคงอยู่ที่ 21,882 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาครั้งต่อไปจะเพิ่มเป็น 22,280 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 14

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 42,570 ล้านบาท

12233084_10153736088734661_1947924601_n

14.05 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 13 โดยเมื่อครั้งที่ผ่านมาช่วงคลื่นที่ 1 ไม่มีผู้เคาะราคา ทำให้ราคาคงอยู่ที่ 19,892 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาเพิ่มจะไปอยู่ที่ 20,290 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะราคาทำให้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 21,882 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาครั้งต่อไปจะเพิ่มเป็น 22,280 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 13

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 42,172 ล้านบาท

12233461_10153736067064661_939305723_n

13.45 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 12 การประมูลช่วงที่ผ่านมา ช่วงคลื่นที่ 1 ไม่มีผู้เคาะราคา ทำให้ราคาคงอยู่ที่ 19,892 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาเพิ่มจะไปอยู่ที่ 20,290 ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะราคาทำให้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 21,484 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาครั้งต่อไปจะเพิ่มเป็น 21,882 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 12

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 41,774 ล้านบาท

12242127_10153736042924661_715225761_n

13.25 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 11 โดยครั้งที่ผ่านมาช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะราคา ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 19,892 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงราคาที่เกิน 100% แล้ว ทำให้เมื่อมีการเคาะครั้งถัดไปจะเพิ่มขึ้นครั้ง 398 ล้านบาท คิดเป็น 20,290 ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ไม่มีผู้เคาะราคาจึงคงอยู่ที่ 21,086 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะครั้งต่อไปจะขึ้นไปอยู่ที่ 21,484 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 11

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 41,376 ล้านบาท

12231424_10153736026384661_41206588_n

13.05 เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 10 ราคาช่วงที่ 1 รอบที่ผ่านมีผู้เสนอราคาทำให้ราคาขยับไปอยู่ที่ 19,096 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะราคาจะเพิ่มเป็น 19,892 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาคงอยู่ที่ 21,086 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปอยู่ที่ 21,484 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 10

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 40,978 ล้านบาท

12233536_10153736005939661_212373160_n

12.45 เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 9 ราคาช่วงที่ 1 รอบที่ผ่านมาไม่มีผู้เสนอราคาทำให้ราคาคงอยู่ที่ 18,300 ล้านบาท โดยทางผู้บรรยายระบุว่าผู้เข้าประมูลช่วงที่ 1 อาจจะมีการใช้สิทธิเวฟเวอร์แล้ว ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาขยับไปอยู่ที่ 21,086 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปอยู่ที่ 21,484 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 9

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 40,182 ล้านบาท

12233000_10153735988754661_802077348_n

12.25 เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 8 ราคาช่วงที่ 1 รอบที่ผ่านมาไม่มีผู้เสนอราคาทำให้ราคาคงอยู่ที่ 18,300 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 19,096 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาขยับไปอยู่ที่ 20,688 ล้านบาท คิดเป็น 104% ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปอยู่ที่ 21,086 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 8

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 39,386 ล้านบาท

12212529_10153735977429661_1316177607_n

12.05 น. เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 7 ราคาช่วงที่ 1 รอบที่ผ่านมาไม่มีผู้เสนอราคาทำให้ราคาคงอยู่ที่ 18,300 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปที่ 19,096 ล้านบาท ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาขยับไปอยู่ที่ 20,290 ล้านบาท ถ้ามีการเคาะจะขึ้นไปอยู่ที่ 20,688 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 7

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 38,988 ล้านบาท

12242118_10153735956034661_2025257657_n

11.40 น. เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 6 ราคาช่วงคลื่นที่ 1 ขยับมาอยู่ที่ 18,300 ถ้ามีการเคาะจะขยับไปอยู่ที่ 19,096 ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาขยับไปอยู่ที่ 19,892 ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกิน 100% แล้ว ดังนั้น ถ้ามีการเคาะครั้งต่อไปจะเพิ่มทีละ 398 ล้านบาท ราคาเคาะครั้งต่อไปจะอยู่ที่ 20,290 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 6

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่  38,590 ล้านบาท

12207660_10153735936044661_1570957685_n

11.20 น. เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 5 ราคาช่วงคลื่นที่ 1 ขยับมาอยู่ที่ 17,504 ถ้ามีการเคาะจะขยับไปอยู่ที่ 18,300 ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาอยู่ที่ 19,096 ถ้ามีการเคาะจะขยับไปอยู่ที่ 19,892 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 5

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 38,192 ล้านบาท

12226434_10153735900234661_879959134_n

11.00 น. เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 4 ราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงอยู่ที่ 16,708 ถ้ามีการเคาะจะขยับไปอยู่ที่ 17,504 ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาอยู่ที่ 18,300 ถ้ามีการเคาะจะขยับไปอยู่ที่ 19,096 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 4

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 36,600 ล้านบาท

12226642_10153735886509661_950849678_n

10.40 น. เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 3 ราคาช่วงคลื่นที่ 1 ยังคงการเคาะอยู่ที่ 17,504 ส่วนช่วงคลื่นที่ 2 ราคาเคาะขยับไปอยู่ที่ 18,300 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 3

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 35,008 ล้านบาท

12231231_10153735868229661_1770826269_n

10.20 น. เริ่มเคาะประมูลรอบที่ 2 ราคาถ้ามีการเคาะราคาจะขยับไปอยู่ที่ 17,504 ล้านบาท

การเคาะประมูลครั้งที่ 2

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 2 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 34,212 ล้านบาท

10.00 น. เริ่มเปิดประมูล โดยในครั้งแรกผู้ที่จะประมูลจำเป็นต้องมีการเคาะราคาเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประมูล ทำให้ราคาเคาะขั้นต้นในช่วงนี้จะขยับไปอยู่ที่ 16,708 ล้านบาทต่อใบอนุญาต ทั้งนี้มีเวลาให้เคาะในครั้งแรกทั้งหมด 15 นาที

IMG_130612212463_10153735854334661_1776064692_n

การเคาะประมูลครั้งที่ 1

 • ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 / 1805 – 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย
 • ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 / 1820 – 1835 MHz มีผู้เคาะประมูล 3 ราย
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 33,416 ล้านบาท

20151111_092552

เริ่มแล้วการประมูลคลื่น 1800 MHz ที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้เข้าประมูลได้ทยอยเดินทางมาถึงสถานที่ประมูล (สำนักงาน กสทช.) ตั้งแต่เวลาประมาณ 7.45 นาฬิกา ก่อนจะเริ่มพิธีการในช่วงเวลา 9.00 น.

ในเวลา 9.00 . นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เริ่มกล่าวเปิดงานประมูล ด้วยการกล่าวย้อนถึงการเปิดใช้งานเลขหมาย 3G จากในปี 2555 ที่ 3.7 ล้านเลขหมาย เป็น 28.7 ล้านเลขหมาย ในปี 2556 ส่วนปี 2557 เป็น 88 ล้านเลขหมาย และในครึ่งปีหลังของปี 2558 มีการใช้งานเลขหมาย 3G 86 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 95% ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ 2G 4 ล้านเลขหมาย

ทั้งนี้ การประมูลครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินเข้ารัฐจากการประมูล 7 หมื่นล้านบาท ไม่นับรวมกับ การลงทุนทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์อีก 1.5 แสนล้านบาท และการใช้งานระบบ 4G จะช่วยสร้างเศรฐษกิจโดยรวม 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ในระยะเวลา 5 ปี

ส่วนในแง่ของค่าบริการ ปัจจุบันค่าบริการโทรศัพท์ต่อนาทีจะอยู่ที่ 69-72 สตางค์ ต่อนาที ขณะที่ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 26 สตางค์ต่อ MB ดังนั้นค่าบริการ 4G จะต้องต่ำกว่า 3G ที่สำคัญคือการประมูลต้อง โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน และภาครัฐเป็นหลัก

9.15 . พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เริ่มจับสลากบริษัทที่จะเริ่มจับสลากเลือกห้อง และหมายเลขประมูล โดยเริ่มจาก เอไอเอส แจส ดีแทค และ ทรูมูฟ หลังจากนั้น ทางเอไอเอส ได้จับสลากซองห้องประมูลที่ 4 และซองรหัสเข้าร่วมประมูลซองที่ 4 แจส ได้ซองห้องประมูลที่ 2 และซองรหัสเข้าร่วมประมูล 2 ดีแทค ได้ซองห้องประมูลที่ 3 และซองรหัสเข้าร่วมประมูล 1 และทรูมูฟ ได้ซองห้องประมูลที่ 1 และซองรหัสเข้าร่วมประมูล 3

20151111_091724_HDR20151111_09220020151111_091848_HDR20151111_092045

และจะเริ่มประมูลในช่วงเวลา 10.00 น.

IMG_1303

12233397_10153735829679661_1922684241_n

โดยผู้เข้าประมูลที่เดินทางเข้ามาถึงเป็นรายแรกคือทางกลุ่มทรู ตามมาด้วยทางดีแทค ในเวลา 8.00 น. เอไอเอสในช่วงเวลาประมาณ 8.10 น. และแจส ก่อนที่ทรูจะเดินเข้าเป็นรายสุดท้ายในช่วงเวลา 8.40 น.

สำหรับผู้บริหารของทางดีแทคที่เข้าร่วมประมูลประกอบไปด้วย นาย ลาร์ส  นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าบริหาร ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์, ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย นาย ประเทศ ตันกุรานันท์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี นาย นฤพนธ์ รัตนสมาหาร, ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ และนาย รัฐฉัตร ศิริพานิช, ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนผู้บริหารของทาง เอไอเอส ที่เข้าร่วมประมูลคือ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด นายบุน สวอน ฟู กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน ) นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ น.. สุนิธยา ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด นายฮุย เวง ชอง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด Mr. Mark Chong Chin Kok Chief Operating Officer of Advanced Info Service (Public) Company Limited or AIS นายสุทธิชัย ชื่อชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และนายอนันต์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ผู้บริหารทางทรูที่เข้าร่วมประมูล นายศุภชัย เจียรวนนท์​ นายอธึก อัศวานันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายนพปฏล เดชอุดม นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข Mr.William Edeard Harris นายเชษฐา หมู่มิ่ง นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายสินธุ์ จันทรประทิน และ Mr. Lim Chuan Wei

ส่วนทางแจส นำทีมโดยนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจัสมิน

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. ได้แถลงข่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย เนื่องจากจะมีการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz ที่ได้มาจากการหมดสัญญาสัมปทานระหว่าง บ. CAT Telecom และ Truemove, DPC

ตามกฎหมายภายใต้ พรบ. องค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ .. 2553 หรือที่เรียกกันติดปากว่า พรบ. กสทช. 2553 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อคลื่นความถี่ภายใต้สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง คลื่นความถี่นั้นจะต้องตกเป็นสมบัติของชาติ และจะต้องถูกจัดสรรดัวยวิธีการประมูลเท่านั้น โดย กสทช. เป็นผู้กำหนด ออกประกาศวิธีการประมูลต่อไป ซึ่งการออกใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการนำเอาคลื่นความถี่ภายใต้สัญญาสัมปทานที่หมดลง มาอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตซึ่งเป็นหลักสากล

โดยวันนี้จะมีการเริ่มกระบวนการในการประมูล เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 4 รายในเวลา 09:00 . โดยจะมีการเริ่มเคาะราคาครั้งแรกเวลา 10:00 . และคาดว่าน่าจะทราบผลการประมูลในการให้ใบอนุญาต 2 ใบอนุญาต ภายในเวลา 15:00 . รายได้ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 33,000 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ารัฐ ผ่านกระทรวงการคลัง

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ปธ. กทค. กล่าวต่อว่า การประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมครั้งใหญ่เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันในตลาด เกิดการจ้างงาน การลงทุนมหาศาล ซึ่งคาดว่าเม็ดเงินสะพัดโดยตรงในอุตสาหกรรมสูงถึง 5 แสนล้านบาทภายใน 3 ปี และจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดธุรกิจ SME ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวจะทยอยรายงานให้ทราบต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล

 • เอไอเอส – บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ดีแทค – บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • จัสมิน – บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ทรูมูฟ เอช – บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประมูลทั้งหมด 2 ใบอนุญาต ใบละ 15 MHz
 • ราคาเริ่มต้นประมูล 15,912 ล้านบาท
 • เคาะประมูลครั้งละ 796 ล้านบาท
 • เมื่อถึง 19,890 ล้านบาท ราคาเคาะจะเหลือครั้งละ 398 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE