เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz ตอน 2

14375

ตามติดการประมูลรอบที่ 76 ในเวลา 16.15 น. ต่อได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-3/

Screen-Shot-2558-12-16-at-3.55.22-PM

15.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 75

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 38,624 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 38,624 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 77,248 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-3.36.09-PM

15.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 74

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 38,302 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 38,302 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 76,604 ล้านบาท

1520

15.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 73

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 37,980 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 37,980 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 75,960 ล้านบาท


1500

14.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 72

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 37,658 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 37,658 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 75,316 ล้านบาท


1440

14.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 71

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 37,336 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 37,336 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 74,672 ล้านบาท


1420

14.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 70

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 37,014 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 37,014 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 74,028 ล้านบาท


1400

13.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 69

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 36,692 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 36,692 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 73,384 ล้านบาท


1340

13.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 68

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 36,370 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 36,370 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 72,740 ล้านบาท


1320

13.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 67

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 36,048 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 36,048 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 72,096 ล้านบาท


1300

12.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 66

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 35,726 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 35,726 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 71,452 ล้านบาท


1240

12.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 65

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 35,404 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 35,404 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 70,808 ล้านบาท


1220

12.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 64

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 35,082 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 35,082 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 70,164 ล้านบาท


1200

11.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 63

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 34,760 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 34,760 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 69,520 ล้านบาท


1140

11.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 62

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 34,438 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 34,438 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,876 ล้านบาท


1120

11.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 61

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 34,116 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 34,116 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 68,232 ล้านบาท


1100
11.00 น. ประธาน กทค.กล่าวว่า ณ เวลา 10.55 น.การประมูลผ่านมาแล้ว 60 รอบ ราคาต่อ MHz อยู่ที่ 3,379 ล้านบาทแล้ว โดยอาจมีปัจจัยมาจากการชำระเงินที่สามารถแบ่งจ่ายได้ 4 งวด และผลการเคาะประมูลรอบที่ 60

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 33,794 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 33,794 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 67,588 ล้านบาท


1040

10.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 59

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 33,472 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 33,472 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 66,944 ล้านบาท


1020

09.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 58

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 33,150 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 33,150 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 66,300 ล้านบาท


1000

09.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 57

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 32,828 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 32,828 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 65,656 ล้านบาท


940

09.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 56

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 32,506 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 32,506 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 65,012 ล้านบาท


920-1

09.15 น.หลังจากเริ่มต้นการประมูลช่วงที่ 3 ในเวลา 09.00 น. ผลการเคาะประมูลรอบที่ 55

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 32,184 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 32,184 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 64,368 ล้านบาท

06.00 น. เลขาธิการกสทช.ระบุ ราคาที่หยุด ณ เวลานี้ราคาเฉลี่ยของคลื่น 900MHz ต่อ MHz อยู่ที่ 3,186 ล้านบาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยของคลื่น 1800 MHz ที่อยู่ที่ 2,692 ล้านบาทต่อ MHz

จบช่วงการประมูลครั้งที่ 2 ระหว่างเวลา 00.00 – 06.00 . ผู้เข้าประมูลทั้ง 4 รายยังมีการเสนอราคาประมูลต่อเนื่องตลอด 18 ชั่วโมงของการประมูล คิดเป็นการเคาะประมูลครั้งที่ 54 ราคาในช่วงคลื่นที่ 1 ซึ่งมีผู้เคาะประมูล 1 ราย อยู่ที่ 31,862 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย ราคาอยู่ 31,862 ล้านบาท ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 63,724 ล้านบาท โดยการประมูลช่วงที่ 3 จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น.

Screen-Shot-2558-12-16-at-5.35.41-AM

05.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 54

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 31,862 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 31,862 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 63,724 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-5.35.41-AM

05.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 53

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 31,540 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 31,540 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 63,080 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-5.18.46-AM

05.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 52

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 31,218 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 31,218 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 62,436 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-4.55.33-AM

04.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 51

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 30,896 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 30,896 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 61,792 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-4.35.45-AM

04.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 50

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 30,574 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 30,574 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 61,148 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-4.15.39-AM

04.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 49

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 30,252 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 30,252 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 60,504 ล้านบาท

***ราคารวม 2 ใบอนุญาตทะลุ 6 หมื่นล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-3.55.22-AM

03.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 48

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 29,930 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 29,930 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 59,860 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-3.35.37-AM

03.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 47

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 29,608 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 29,608 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 59,216 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-3.15.32-AM

03.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 46

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 29,286 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 29,286 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 58,572 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-2.56.11-AM

02.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 45

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 28,964 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 28,964 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 57,928 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-2.36.00-AM

02.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 44

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 28,642 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 28,642 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 57,284 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-2.15.29-AM

02.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 43

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 28,320 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 28,320 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 56,640 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-1.55.52-AM

01.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 42

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 27,998 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 27,998 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 55,996 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-1.35.50-AM

01.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 41

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 27,676 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 27,676 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 55,352 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-1.17.28-AM

01.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 40

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 27,354 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 27,354 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 54,708 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-12.55.26-AM

00.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 39

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 27,032 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 27,032 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 54,064 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-12.36.08-AM

00.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 38

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 26,710 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 26,710 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 53,420 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-12.25.43-AM

00.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 37

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 26,388 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 26,388 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 52,776 ล้านบาท

00.00 . เริ่มประมูลต่อในช่วงที่ 2 หลังจากพักการประมูลในช่วงเวลา 21.00 . – 24.00 . ของวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยผลการเคาะประมูลรอบที่ 36 ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 26,066 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 26,066 ล้านบาท ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 52,132 ล้านบาท

สามารถย้อนไปอ่านการประมูลช่วงแรกที่ผ่านมาได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz/

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE