เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz ตอน 3

30747

จบการประมูลคลื่นในช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. และจะเริ่มประมูลต่อในเวลา 09.00 น.

Screen-Shot-2558-12-17-at-5.55.14-AM

05.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 108

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 47,640 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 49,250 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 96,890 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-5.38.15-AM

05.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 107

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 47,318 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 48,928 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 96,246 ล้านบาท

05.30 น. ประธานกทค. แถลงข่าวว่า ขณะนี้ราคารวมอยู่ที่ 95,602 ล้านบาท คิดเป็น 294% ของราคาตั้งต้นในการประมูล ในการเคาะรอบที่  107 แสดงให้เห็นว่ามีการแข่งขันกันดุเดือดถึง 4 ราย เช่นเดิม และเริ่มกลายเป็นเกมในการสกัดกั้นไม่ให้รายใหม่เกิดขึ้นหรือ หากต้องการให้รายใหม่เกิดขึ้น ก็อาจเป็นการทำให้รายเก่าในตลาดไม่มีคลื่นเพิ่ม เพื่อลดความสามารถในการแข่งขัน และหุ้นลง

Screen-Shot-2558-12-17-at-5.15.24-AM

05.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 106

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 46,996 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 48,606 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 95,602 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-4.55.24-AM

04.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 105

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 46,674 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 48,284 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 94,958 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-4.37.05-AM

04.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 104

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 46,352 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 47,962 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 94,314 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-4.15.39-AM

04.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 103

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 46,030 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 47,640 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 93,670 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-3.55.33-AM

03.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 102

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 45,708 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 47,318 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 93,026 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-3.35.50-AM

03.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 101

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 45,386 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 46,996 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 92,382 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-3.15.28-AM

03.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 100

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 45,064 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 46,674 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 91,738 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-2.55.55-AM

02.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 99

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 44,742 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 46,352 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 91,094 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-2.35.45-AM

02.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 98

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 44,420 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 46,030 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 90,450 ล้านบาท

แสดงให้เห็นถึงว่าผู้เข้าประมูลทั้ง 4 ราย ยังอยู่ครบ

Screen-Shot-2558-12-17-at-2.15.36-AM

02.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 97

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 44,098 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 45,708 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 89,806 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-1.55.21-AM

01.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 96

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 43,776 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 45,386 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 89,612 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-1.35.25-AM

01.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 95

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 43,454 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 45,064 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 88,518 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-1.15.23-AM

01.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 94

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 43,132 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 44,742 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 87,874 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-12.55.26-AM

00.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 93

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 42,810 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 44,420 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 87,230 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-12.36.25-AM

00.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 92

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 42,448 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 44,098 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 86,586 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-17-at-12.15.42-AM

00.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 91

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 42,116 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 43,776 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 85,942 ล้านบาท

00.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เริ่มการประมูลในช่วงที่ 4 หรือการเคาะประมูลรอบที่ 91

21.00 น. เข้าสู่ช่วงพักการประมูล ก่อนเริ่มประมูลต่อในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนพักการประมูลได้มีผู้เข้าประมูลร้องขอให้มีการประมูลต่ออย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ทางกสทช.เห็นว่าไม่ใช่เสียงส่วนมากจึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการกทค.เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

Screen-Shot-2558-12-16-at-8.55.44-PM

20.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 90

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 41,844 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 43,454 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 85,298 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-8.35.42-PM

20.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 89

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 41,522 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 43,132 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 84,654 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-8.15.32-PM

20.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 88

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 42,810 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 84,010 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-7.55.22-PM

19.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 87

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 42,488 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 83,688 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-7.35.37-PM

19.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 86

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 42,166 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 83,366 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-7.15.40-PM

19.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 85

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 41,844 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 83,044 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-6.55.49-PM

18.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 84

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 41,522 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 82,722 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-6.35.24-PM

18.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 83

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 41,200 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 82,400 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-6.15.56-PM

18.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 82

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 40,878 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 40,878 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 81,756 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-5.55.51-PM

17.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 81

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 40,556 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 40,556 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 81,112 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-5.35.58-PM

17.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 80

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 40,234 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 40,234 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 80,468 ล้านบาท

***ราคาประมูลทะลุ 8 หมื่นล้านบาท และใกล้เคียงกับการประมูลใบอนุญาต 1800 MHz ที่ผ่านมา

Screen-Shot-2558-12-16-at-5.15.21-PM

17.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 79

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 39,912 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 39,912 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 79,824 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-4.55.53-PM

16.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 78

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 39,590 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 39,590 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 79,180 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-4.35.49-PM

16.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 77

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 39,268 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 39,268 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 78,536 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-16-at-4.16.33-PM

16.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 76

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 38,946 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 38,946 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 77,892 ล้านบาท

สามารถย้อนไปอ่านการประมูลช่วงแรกที่ผ่านมาได้ที่ ช่วงที่ 2 ได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-2/ และช่วงที่ 1 ได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz/

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE