เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz ตอน 4

24766

สามารถติดตามการประมูลต่อได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-5/

20151218_063110

06.15 น. เริ่มพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ที่ทางสำนักงานฯนิมนต์มา 10 รูป จากวันราชาธิวาส 5 รูป และวัดหลักสี่ 5 รูป โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญตักบาตรวันพระ ซึ่งให้ทีมงานนำของถวายพระขึ้นไปให้ผู้ร่วมประมูลอธิษฐานด้านบนห้องประมูลของแต่ละค่าย และให้ตัวแทนของแต่ละค่ายลงมาตักบาตรแทนผู้ประมูล เพื่อป้องกันการผิดเงื่อนไขการประมูล

จบการประมูลคลื่นในช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น. และจะเริ่มประมูลต่อในเวลา 09.00 น.


162

06.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 162

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 64,062 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 66,316 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 130,378 ล้านบาท


161

05.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 161

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 63,740 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 65,994 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 129,734 ล้านบาท


160

05.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 160

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 63,418 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 65,672 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 129,090 ล้านบาท


159

05.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 159

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 63,096 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 65,350 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 128,446 ล้านบาท


158

04.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 158

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 62,774 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 65,028 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 127,802 ล้านบาท


157

04.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 157

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 62,452 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 64,706 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 127,158 ล้านบาท


156

04.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 156

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 3 ราย – ราคา 62,130 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 0 ราย – ราคา 64,384 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 126,514 ล้านบาท


155

03.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 155

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 61,808 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 64,384 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 126,192 ล้านบาท


154

03.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 154

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 61,486 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 64,062 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 125,548 ล้านบาท


153

03.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 153

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 61,164 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 63,740 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 124,904 ล้านบาท


152

02.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 152

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 60,842 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 63,418 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 124,260 ล้านบาท


151

02.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 151

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 60,520 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 63,096 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 123,616 ล้านบาท


150

02.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 150

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 60,198 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 62,774 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 122,972 ล้านบาท


149

01.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 149

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 59,876 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 62,452 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 122,328 ล้านบาท


148

01.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 148

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 59,554 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 62,130 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 121,684 ล้านบาท


147

01.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 147

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 59,232 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 61,808 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 121,040 ล้านบาท


146

00.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 146

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 58,910 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 61,486 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 120,396 ล้านบาท


145

00.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 145

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 58,588 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 61,164 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 119,752 ล้านบาท

00.00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เริ่มการประมูลรอบที่ 145

ทั้งนี้ หลังเวลา 21.00 น. ได้เข้าสู่ช่วงพักการประมูล ก่อนเริ่มประมูลต่อในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2558

21.20 น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 รายออกมาขอตรวจร่างกาย เกี่ยวกับเรื่องความดันต่างๆ ที่เกิดขึ้น รายแรกเป็นทรูมูฟ รายที่ 2 ดีแทค รายที่ 3 เป็นแจ๊ส และรายสุดท้ายเป็นเอไอเอส โดยจะเรียงลงมาทีละค่าย นอกจากนี้ทางกสทช.จะลลองสอบถามว่าจะให้พักตั้งแต่ 3 ทุ่มของวันนี้จนถึง 9 โมงเช้าแล้ว จะเหมาะสมหรือไม่

ทั้งนี้ได้มีความต้องการว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันพระจะขอใส่บาตรในวันพรุ่งนี้ ทางสำนักงานฯจะนิมนต์พระมา 10 รูป มาจากวันราชาธิวาส 5 รูป และวัดหลักสี่ 5 รูป ทั้งหมด โดยจะเริ่มเวลา 06.15 โดยค่ายแรกจะเรียงตามลำดับ ส่วนทางเอไอเอสไม่ได้ร้องขอที่จะใส่บาตร แต่ทางกสทช.ก็ได้เตรียมปัจจัยไว้ให้ใส่บาตรแล้วทุกราย

ผ่านมา 65 ชั่วโมงตั้งแต่ผู้ประมูลเข้ามาอยู่ที่กสทช. แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่เคาะราคาทั้งหมด 48 ชั่วโมง

144

21.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 144

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 58,266 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 60,842 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 119,108 ล้านบาท

143

20.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 143

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 57,944 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 60,520 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 118,464 ล้านบาท


142

20.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 142

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 57,622 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 60,198 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 117,820 ล้านบาท


141

20.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 141

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 57,300 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 59,876 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 117,176 ล้านบาท


140

19.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 140

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 56,978 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 59,554 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 116,532 ล้านบาท


139

19.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 139

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 56,656 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 59,232 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 115,888 ล้านบาท


138

19.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 138

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 ราย – ราคา 56,334 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 58,910 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 115,244 ล้านบาท


137

18.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 137

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 56,334 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 58,588 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 114,922 ล้านบาท


136

18.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 136

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 56,012 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 58,266 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 114,278 ล้านบาท


135

18.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 135

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 55,690 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 57,944 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 113,634 ล้านบาท


134

17.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 134

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 55,368 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 57,622 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 112,990 ล้านบาท


133

17.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 133

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 55,046 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 57,300 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 112,346 ล้านบาท


132

17.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 132

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 54,724 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 56,978 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 111,702 ล้านบาท

16.45 น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ยังยืนยันว่าราคาประมูลที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่มีผลต่ออัตราค่าบริการในอนาคต แม้ขณะนี้ราคาประมูลค่าสุดจะทะลุ 111,058 ล้านบาทแล้ว โดยทุกรายยังคงประมูลกันโดยแข็งขัน

และพบว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้เข้าประมูลขอพักบ่อยขึ้น ซึ่งกสทช.ยังไม่ได้อนุญาตเนื่องจากได้จัดให้มีห้องรับรองไว้พร้อมแล้ว แต่ทั้งนี้ได้เปิดห้องประชุมชั้น 12 ให้ผู้เข้าประมูลได้สลับออกมาพักผ่อนเพิ่มเติมกัน นอกจากนี้ยังมีการขอสั่งอาหารฟาร์ตฟูดอย่างเคเอฟซี เพื่อนำมารับประทานเพิ่มเติมจากเมนูปัจจุบัน รวมไปถึงผู้เข้าประมูลยังได้มีการร้องขอเสื้อผ้าเพิ่มเติมจากทางบ้านเพิ่มขึ้นด้วย

131

16.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 131

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 54,402 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 56,656 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 111,058 ล้านบาท


130

16.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 130

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 54,080 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 56,334 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 110,414 ล้านบาท


129

16.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 129

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 ราย – ราคา 53,758 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 56,012 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 109,770 ล้านบาท


128

15.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 128

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 53,758 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 55,690 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 109,448 ล้านบาท


127

15.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 127

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 53,436 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 55,368 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 108,804 ล้านบาท


126

15.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 126

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 53,114 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 55,046 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 108,160 ล้านบาท


125

14.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 125

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 52,792 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 54,724 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 107,516 ล้านบาท


124

14.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 124

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 52,470 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 54,402 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 106,872 ล้านบาท


123

14.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 123

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 52,148 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 54,080 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 106,228 ล้านบาท

122

13.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 122

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 0 ราย – ราคา 51,826 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 53,758 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 105,584 ล้านบาท


121

13.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 121

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 51,826 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 53,436 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 105,262 ล้านบาท


120

13.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 120

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 51,504 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 53,114 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 104,618 ล้านบาท


119

12.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 119

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 51,182 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 52,792 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 103,974 ล้านบาท


118

12.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 118

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 50,860 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 52,470 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 103,330 ล้านบาท


117

12.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 117

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 50,538 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 52,148 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 102,686 ล้านบาท


116

11.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 116

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 50,216 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 51,826 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 102,042 ล้านบาท


115

11.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 115

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 49,894 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 51,504 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 101,398 ล้านบาท

11.00 น. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าาว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้การประมูลนั้น เรามาถูกทางแล้ว ทำให้รายได้ของการประมูลสูงกว่าระบบสัมปทาน สรุปการประมูล 113 รอบ 100110 ล้านบาท ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องดูต่อไปว่าจะก้าวผ่านไปสู่จุดไหนต่อไป ซึ่งการประมูลในราสูงนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นผู้วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 15 ปี

114

11.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 114

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 49,572 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 51,182 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 100,754 ล้านบาท


113

10.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 113 ทะลุ 1 แสนล้านเป็นที่เรียบร้อย

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 49,250 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 50,860 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 100,110 ล้านบาท


112

10.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 112

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 48,928 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 50,538 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 99,466 ล้านบาท


111

10.00 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 111

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 48,606 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 50,216 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 98,822 ล้านบาท

09.40 น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า ราคาประมูลที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่มีผลต่ออัตราค่าบริการในอนาคต เนื่องจากต้นทุนค่าประมูลไม่ได้สูงกว่าค่าสัมปทานเดิม ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะแค่ขาดทุนกำไร อาจจะกำไรน้อยลง ซึ่งกสทช.มั่นใจว่าจะดูแลเข้มข้นและจะดูแลตามเงื่อนไขทีโออาร์ทุกอย่าง ดังนั้นจึงมั่นใจว่าผลประโยชน์ของประชาชนยังเหมือนเดิม นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้าประมูลขอพักบ่อยขึ้น ซึ่งกสทช.ยังไม่ได้อนุญาตเนื่องจากได้จัดให้มีห้องรับรองไว้พร้อมแล้ว แต่ทั้งนี้ได้เปิดห้องประชุมชั้น 12 ให้ผู้เข้าประมูลได้ออกมารีแลกซ์ กันรายละ 2 คน

110

09.40 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 110

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 48,284 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 49,894 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 98,178 ล้านบาท


109

09.20 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 109

ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 47,962 ล้านบาท
ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 49,572 ล้านบาท
ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 97,534 ล้านบาท

9.00 น. เริ่มการเคาะประมูลรอบที่ 109 หลังจากหยุดพักในช่วงเวลา 06.00 น.

สามารถย้อนอ่านการเคาะประมูลตอนที่ผ่านมาได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-3/

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE