เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz ตอน 5

19492

ติดตามการประมูลในวันที่ 5 ต่อได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-6/

เข้าสู่ช่วงพักการประมูลระหว่าง 21.00 – 24.00 น. เริ่มประมูลต่อในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2558
Screen-Shot-2558-12-18-at-8.55.24-PM

20.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 198

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,654 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 76,298 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 151,952 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-8.36.02-PM

20.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 197

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,322 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 76,298 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 151,630 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-8.15.32-PM

20.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 196

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,010 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,976 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 150,986 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-7.35.40-PM

19.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 195

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 74,688 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,654 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 150,342 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-7.35.40-PM

19.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 194

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 74,366 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,332 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 149,698 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-7.16.07-PM

19.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 193

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 74,044 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 75,010 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 149,054 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-6.55.55-PM18.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 192

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 73,722 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 74,688 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 148,410 ล้านบาท

18.50 น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์จาก กสทช.ประเทศอังกฤษ (OFCOM) ในแง่ราคาประมูลคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อจำนวนประชากรของคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ทั่วโลก พบว่า ฮ่องกง ในปี 2011 ราคาเฉลี่ยต่อ MHz ต่อจำนวนประชากร 61.3 บาท ถัดมาคือ ไทยเฉลี่ย 55.1 บาท (ณ การประมูลรอบที่ 190) ฮังการี ที่ประมูลในปี 2012 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 36.7 บาท กรีซ ปี 2011ราคาเฉลี่ย 12.5 บาท สเปน ปี 2011 ราคาเฉลี่ย 10.5 บาท และ 10.1 บาท โรมาเนีย 2012 อยู่ที่ 9.9 บาท โปรตุเกส 2011 ราคาเฉลี่ย 9.5 บาท และเยอรมัน 2015 ราคาเฉลี่ย 9.4 บาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-6.35.44-PM

18.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 191

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 73,400 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 74,688 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 148,088 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-6.15.53-PM

18.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 190

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 73,078 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 74,688 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 147,766 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-5.56.01-PM

17.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 189

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 72,756 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 0 รายราคา 74,688 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 147,444 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-5.35.26-PM

17.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 188

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 72,434 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 74,688 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 147,122 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-5.15.40-PM

17.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 187

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 72,112 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 74,366 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 146,478 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-4.55.34-PM

16.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 186

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 71,790 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 74,044 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 145,834 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-4.35.36-PM

16.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 185

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 71,468 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 73,722 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 145,190 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-4.16.00-PM

16.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 184

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 71,146 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 73,400 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 144,546 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-3.56.11-PM

15.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 183

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 70,824 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 73,078 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 143,902 ล้านบาท

15.40 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ในภาพรวมของการประมูลถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมที่ตกถึงประเทศชาติโดยตรง ในส่วนของภาคประชาชนทางกสทช.ก็มีข้อบังคับชัดเจนในการให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลในแง่ของเรื่องค่าบริการ

นอกจากนี้ รมว.ไอซีที ยังได้มีการรายงานการประมูลให้นายกฯรับทราบ โดยทางนายกฯ ตอบกลับมาว่าถือเป็นการประมูลเพื่อชาติจริงๆ หลังจากนี้รัฐบาลก็จะพิจารณาจัดสรรรายได้แผ่นดิน และเชื่อว่าจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในการพัฒนาภาคเกษตรกับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง

ขณะเดียวกัน เลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ให้ข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติมโดยใช้การเปรียบเทียบจากกสทช. ประเทศอังกฤษ (Ofcom) ว่า ราคาประมูลคลื่นความถี่ ต่อ MHz ต่อจำนวนประชากรที่ประมูลคลื่นในย่าน 900 MHz ว่า ที่ ฮ่องกง ในปี 2011 ราคาเฉลี่ยต่อ MHz ต่อจำนวนประชากร 122.6 บาท ถัดมาคือ ฮังการี ที่ประมูลในปี 2012 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 73.4 บาท ไทย เฉลี่ย 52.7 บาท (ณ การประมูลรอบที่ 179) อินเดีย ปี 2014 44.5 บาท กรีซ ปี 2011 ราคาเฉลี่ย 25 บาท สเปน ปี 2011 เฉลี่ย 21.1 บาท และ 20.3 บาท โรมาเนีย 2012 อยู่ที่ 19.8 บาท โปรตุเกส 2011 19.1 บาท และเยอรมัน 2015 9.4 บาท ทางกสทช.ขอแก้ไขข้อมูล

จะเห็นว่าตอนนี้ราคาประมูลคลื่นความถี่ในประเทศไทยราคาประมูลคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อจำนวนประชากรจะอยู่ในอันดับ 3 และมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ถ้าการประมูลยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ยังระบุว่า ผู้เข้าประมูลได้ให้ทางกสทช.ประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกภารกิจในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เผื่อการประมูลยังไม่เสร็จ

Screen-Shot-2558-12-18-at-3.35.28-PM

15.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 182

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 70,502 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 72,756 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 143,258 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-3.16.08-PM

15.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 181

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 70,180 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 72,434 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 142,614 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-2.55.26-PM

14.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 180

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 69,858 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 72,112 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 141,970 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-2.35.29-PM

14.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 179

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 69,536 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 71,790 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 141,326 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-2.15.36-PM

14.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 178

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 69,214 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 71,468 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 140,682 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-1.55.38-PM

13.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 177

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 68,892 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 71,146 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 140,038 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-1.36.51-PM

13.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 176

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 68,570 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 70,824 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 139,394 ล้านบาท

13.30 น. ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์กสทช. แจ้งว่าในช่วงเวลา 15.00 น. รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รมว.ไอซีที) นายอุตตม สาวนายน จะมาร่วมแถลงข่าวกับทางกสทช.ด้วย

Screen-Shot-2558-12-18-at-1.16.01-PM

13.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 175

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 68,248 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 70,502 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 138,750 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-12.56.03-PM

12.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 174

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 67,926 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 70,180 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 138,106 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-12.35.57-PM

12.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 173

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 67,604 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 69,858 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 137,462 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-12.15.54-PM

12.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 172

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 67,282 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 69,536 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 136,818 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-11.55.28-AM

11.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 171

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 66,960 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 69,214 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 136,174 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-11.35.58-AM

11.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 170

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 66,638 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 68,892 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 135,530 ล้านบาท

11:20 น. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ราคาการประมูลต่อ 1 ใบอนุญาต 10 MHz ของประเทศไทยทำลายสถิติแพงที่สุดในโลกแล้ว โดยสถิติที่บันทึกไว้สูงสุดอยู่ที่ 67,082 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาต 10MHz ส่วนขณะนี้ประเทศไทยมีราคาเฉลี่ยต่อใบอนุญาต 10MHz อยู่ที่ 67,443 ล้านบาท ในรอบที่ 169

Screen-Shot-2558-12-18-at-10.55.53-AM

11.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 169

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 66,316 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 68,570 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 134,886 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-10.55.53-AM

10.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 168

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 65,994 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 68,248 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 134,242 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-10.35.40-AM

10.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 167

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 65,672 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 67,926 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 133,598 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-10.15.30-AM

10.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 166

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 65,350 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 67,604 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 132,954 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-9.56.23-AM

09.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 165

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 65,028 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 67,282 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 132,310 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-9.35.38-AM

09.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 164

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 64,706 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 66,960 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 131,666 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-18-at-9.15.34-AM

09.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 163

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 64,384 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 66,638 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 131,022 ล้านบาท

09.05 . ทางเลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประมูลขออนุญาตออกจากห้องประมูลไป 2 รายได้แก่ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ วิลเลี่ยม แฮร์ริส ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเดินทางกลับเนื่องจากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทางกสทช. ยังประเมินการประมูลในวันนี้ว่า ถ้าถึงเวลา 13.00 . ราคาต่อใบอนุญาตจะทะลุ 70,000 ล้านบาท และถ้าประมูลต่อเนื่องไปถึงเวลา 21.00 . จะอยู่ที่ 77,000 ล้านบาทต่อใบอนุญาต

09.00 น. เริ่มการประมูลในรอบที่ 163 หลังจากพักการประมูลในช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. โดยผลการประมูลในรอบที่ผ่านมา ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 64,062 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 66,316 ล้านบาท ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 130,378 ล้านบาท

สามารถย้อนอ่านการประมูลช่วงที่ผ่านมาได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-4/

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE