เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz

22144

21.00 น. เข้าสู่ช่วงพักการประมูล จะเริ่มประมูลต่อในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สามารถติดตามการประมูลในช่วงที่ 2 ได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-2/

Screen-Shot-2558-12-15-at-8.55.48-PM

20.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 36

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 26,066 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 26,066 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 52,132 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-8.35.23-PM

20.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 35

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 25,744 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 25,744 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 51,488 ล้านบาท

 

Screen-Shot-2558-12-15-at-8.15.22-PM

20.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 34

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 25,422 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 25,422 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 50,844 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-7.55.45-PM

19.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 33

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 25,100 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 25,100 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 50,200 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-7.35.25-PM

19.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 32

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 24,778 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 24,778ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 49,556 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-7.15.40-PM

19.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 31

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 24,456 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 24,456 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 48,912 ล้านบาท

 

Screen-Shot-2558-12-15-at-6.55.20-PM

18.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 30

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 24,134 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 24,134 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 48,268 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-6.35.58-PM

18.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 29

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 23,812 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 23,812 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 47,624 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-6.15.30-PM

18.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 28

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 23,490 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 23,490 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 46,980 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-5.56.40-PM

17.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 27

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 23,168 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 23,168 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 46,336 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-5.36.13-PM

17.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 26

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 22,846 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 22,846 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 45,692 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-5.15.26-PM

17.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 25

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 22,524 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 22,524 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 45,048 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-4.55.31-PM

16.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 24

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 22,202 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 22,202 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 44,404 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-4.35.30-PM

16.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 23

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 21,880 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 21,880 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 43,760 ล้านบาท

Screen-Shot-2558-12-15-at-4.15.33-PM

16.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 22

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 21,558 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 21,558 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 43,116 ล้านบาท

IMG_20151215_155519

15.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 21

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 21,236 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 21,236 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 42,472 ล้านบาท

IMG_20151215_153513

15.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 20

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 20,914 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 20,914 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 41,828 ล้านบาท

IMG_20151215_151506

15.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 19

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 20,592 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 20,592 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 41,184 ล้านบาท

15.00 น. นายฐากร ให้ข้อมูลว่า ในเวลานี้ผู้เข้าประมูลทั้ง 4 ราย ยังอยู่ครบ และไม่มีรายใดใช้สิทธิไม่เสนอราคา (เวฟเวอร์) โดยมีแนวโน้มว่าน่าจะเคาะราคาขึ้นไปให้อยู่ในระดับราคาขั้นต่ำของคลื่น 1800 MHz  ที่ 2,692 ล้านบาท ต่อ 1 MHz เมื่อเทียบกับขนาดคลื่น 10 MHz ของ 900 MHz ดังนั้นราคาน่าจะไม่น้อยกว่า 27,000 ล้านบาท ค่อยพิจารณาในการสู้ราคาต่อไป

IMG_20151215_145517

14.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 18

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 20,270 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 20,270 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 40,540 ล้านบาท

IMG_20151215_143527

14.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 17

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 19,948 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 19,948 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 39,896 ล้านบาท

IMG_20151215_141524

14.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 16

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 19,626 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 19,626 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 39,252 ล้านบาท

IMG_20151215_135511

13.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 15

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 19,304 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 19,304 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 38,608 ล้านบาท

IMG_20151215_133523

13.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 14

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 18,982 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 18,982 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 37,964 ล้านบาท

IMG_20151215_131510

13.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 13

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 18,660 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 18,660 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 37,320 ล้านบาท

IMG_20151215_125505

12.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 12

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 18,338 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 18,338 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 36,676 ล้านบาท

IMG_20151215_123537

12.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 11

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 18,016 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 18,016 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 36,032 ล้านบาท

IMG_20151215_121533

12.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 10

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 17,694 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 17,694 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 35,388 ล้านบาท

IMG_20151215_115523

11.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 9

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 17,372 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 3 รายราคา 17,372 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 34,744 ล้านบาท

IMG_20151215_113507

11.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 8

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 รายราคา 17,050 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 รายราคา 17,050 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 34,100 ล้านบาท

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เชื่อว่าผู้เข้าประมูลมีจะมีการแข่งขันกันต่อเนื่อง เพราะราคาทั้ง 2 ช่วงยังมีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง ต่างจากการประมูลคลื่น 1800 MHz ที่ผู้เข้าประมูลเลือกที่จะไม่เคาะราคาในบางรอบ

IMG_20151215_111505

11.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 7

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 16,728 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  2 รายราคา 16,728 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 33,456 ล้านบาท

IMG_20151215_105549

10.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 6

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 16,406 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  3 รายราคา 16,406 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 32,812 ล้านบาท

IMG_20151215_103543

10.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 5

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 16,084 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  3 รายราคา 16,084 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 32,168 ล้านบาท

IMG_20151215_101515

10.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 4

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 15,440 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  2 รายราคา 15,440 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 30,880 ล้านบาท

IMG_20151215_095605

9.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 3

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 14,796 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  2 รายราคา 14,796 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 29,529 ล้านบาท

IMG_20151215_093535

9.35 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 2

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 14,152 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  2 รายราคา 14,152 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 28,304 ล้านบาท

IMG_20151215_091515

9.15 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 1

 • ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล  1 รายราคา 13,508 ล้านบาท
 • ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล  3 รายราคา 13,508 ล้านบาท
 • ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 27,016 ล้านบาท

9.00 น. เริ่มการประมูลรอบที่ 1

8.40 น. พ..เศรษฐพงค์ ให้ข้อมูลว่า ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันการใช้งานโทรศัพท์ทางด้านเสียง เมื่อมีการใช้งานก็จะโรมมิ่งเสียงไปใช้งานบน 3G ส่วนการใช้งานดาต้าสามารถใช้งานบนคลื่น 4G ได้ ทำให้ทางผู้ให้บริการต้องมีคลื่นที่หลากหลาย

ขณะเดียวกัน 900 MHz ถือว่าเป็นคลื่นที่บางโอเปอเรเตอร์ต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนผู้เข้าประมูลที่ไมไ่ด้ในครั้งที่ผ่านมา เพราะ 900 MHz เป็นคลื่นพื้นฐานที่ดีที่สุด เพราะตัวคลื่นสามารถให้บริการได้ครอบคลุมง่ายกว่า 1800 MHz โดยเฉพาะโอเปอเรเตอร์ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเป็นรายใหม่

IMG_2223IMG_2230

8.15 น. เอไอเอส ได้ซองห้องหมายเลข 3 และซองรหัสประมูลหมายเลข 3 ทรูมูฟ เอช ได้ซองห้องหมายเลข 2 ซองชื่อและรหัสผ่านประมูลหมายเลข 4 แจส ได้ซองห้องหมายเลข 1 ซองชื่อและรหัสผ่านประมูลหมายเลข 2 ดีแทค ได้ซองห้องหมายเลข 4 ซองชื่อและรหัสผ่านประมูลหมายเลข 1

8.10 น. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. จับสลากลำดับผู้ที่จะจับสลากเลือกห้องประมูลตามลำดับดังนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จับสลากเป็นรายแรกบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัดบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

8.00 น. เริ่มเปิดงานประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิเลขาธิการกสทช. กล่าวเปิดงาน โดยย้อนไปถึงการประมูลคลื่น 1800 MHz ที่ผ่านมาว่า ได้มีการยอมรับในวงกว้างจากการประมูลที่โปร่งใส และผู้ที่ชนะการประมูลทั้ง 2 ราย ต่างเริ่มเดินหน้าให้บริการ 4G แล้ว

เมื่อจบการประมูลทางกสทช. จะสามารถยืนยันผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 1 สัปดาห์ จะเริ่มเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยยืนยันในเรื่องของการควบคุมราคาค่าบริการทั้งบนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz จะต้องถูกลง เช่นเดียวกับคุณภาพทั้งเสียง และดาต้า จะต้องอยู่บนมาตรฐานที่ทางกสทช.กำหนดไว้

IMG_20151215_075502

7.53 น. ทางทีมทรูมูฟ เอช เริ่มเดินทางมาถึงสถานที่ประมูล

10907IMG_20151215_074235

7.43 . ทีมผู้เข้าประมูลจากเอไอเอส เดินทางมาถึง นำทีมโดยนายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายบุน สวอน ฟู กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)นายฮุย เว็ง ชอง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านปฏิบัติการ นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการ สานงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และนายอนันต์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ทางผู้บริหารเปิดเผยว่า ได้มีการดูฤกษ์ ดูยามแล้ว สีชมพู ฟ้า ถูกโฉลกกับวันประมูลมากที่สุด

IMG_1820


IMG_1797

IMG_20151215_071648

7.15 น. ทีมดีแทคเดินทางมาถึงสถานที่ประมูล ผู้ที่เข้าร่วมประมูลประกอบไปด้วย นาย ลาร์ส  นอร์ลิ่ง, ประธานเจ้าหน้าบริหาร ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์, ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย นาย ประเทศ ตันกุรานันท์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี นาย นฤพนธ์ รัตนสมาหาร, ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ นาย รัฐฉัตร ศิริพานิช, ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายรัฐกิจสัมพันธ์ และทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอีก 3 ท่าน

โดยทางทีมผู้บริหารเปิดเผยว่า เตรียมชุดมา 10 ชุด มีความพร้อมเต็มร้อย พนักงานมาให้กำลังใจราว 40 คน  พร้อมแปะสติกเกอร์รูปหัวใจสีแดงให้ผู้บริหารที่เข้าประมูลเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์หัวใจของพนักงานดีแทคทุกคน

IMG_20151215_0713557.13 น. ทีมแจส เดินทางมาถึงเป็นทีมแรก อย่างไรก็ตาม นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วย

7.00 น. ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วกับการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ระหว่างนี้กำลังรอผู้เข้าประมูลมาลงทะเบียน

***ประมูลคลื่น 900 MHz ชั่วคราวหรือข้ามคืนต้องลุ้นกัน

สำหรับขั้นนตอนการประมูลจะเริ่มเวลา 07.00 . ถึง 07.50 . โดยผู้เข้าร่วมการประมูลเริ่มมาลงทะเบียนที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ จากนั้นเวลา 08.00 . จะเป็นการจับสลากเพื่อเลือกห้องประมูล และซองบรรจุ User name (Login ID) และรหัสผ่านครั้งแรก หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประมูลจะเข้าห้องประมูลตามลำดับที่จับสลากได้ และการประมูลรอบแรกจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 .

ขณะที่ห้องประมูลที่ใช้ประกอบด้วยชั้น 3 และชั้น 11ของอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. โดยได้เตรียมการเพื่อความสะดวกหากการประมูลยืดเยื้อ มีการเตรียมห้องพัก เตียงนอน เก้าอี้นวดไฟฟ้า,โซฟา ,จุดพักผ่อนชม วิดีโอภาพยนตร์คอนเสิร์ต ,เตาไมโครเวฟและอาหารแช่แข็ง ผลไม้ประกอบด้วยแอปเปิล องุ่นและส้ม พร้อมบริการทำความสะอาด เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว และห้องสำหรับอาบน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าประมูลได้รับความสะดวก สามารถผลัดเปลี่ยนกันมาพักผ่อนได้

โดยการเคาะราคาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือเริ่มในเวลา 09.00 – 21.00 . ก่อนพักการประมูล 3 ชั่วโมง และเริ่มประมูลต่อในเวลา 24.00 – 06.00 . ของวันรุ่งขึ้น พัก 3 ชั่วโมง เริ่มประมูลต่อเวลา 09.00 . ไปตามช่วงเวลาดังกล่าวจนจบการประมูล

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับคลื่น 900 MHz แบ่งประมูล 2 ชุด

ชุดที่ 1 คลื่น 895-905 MHz คู่กับ คลื่น 940-950 MHz

ชุดที่ 2 คลื่น 905-915 MHz คู่กับ คลื่น 950-960 MHz

ใบอนุญาตละ 10 MHz อายุใบอนุญาต 15 ปี

ผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย

1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด – แจส

2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด – ดีแทค

3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด – เอไอเอส

4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด – ทรูมูฟ เอช

ราคาขั้นต่ำในการประมูล

เริ่มต้นที่ 12,864 ล้านบาท บังคับเคาะประมูลรอบแรกที่ราคา 13,508 ล้านบาท

และ เคาะราคาเพิ่มขึ้นรอบละ 644 ล้านบาท

เมื่อราคาประมูลไปถึง 16,080 ล้านบาท การเคาะราคาประมูลจะปรับลดลงเป็นรอบละ 322 ล้านบาท

ระยะเวลาในการประมูลรอบละ 15 นาที รวมเวลาประมวลผลเป็น 20 นาที

ผู้เข้าร่วมประมูลมีสิทธิในการไม่เสนอราคา (Waiver) ได้ 3 ครั้ง

ก่อนหน้านี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ได้วิเคราะห์ไว้ว่าการประมูลครั้งนี้จะยืดเยื้อถึงขั้นเลือดตกยางออก และได้เตรียมการรองรับการประมูลต่อเนื่องอย่างน้อย 3 คืน ทั้งนี้คาดว่าหากการประมูลมีการเคาะราคาต่อเนื่องจากเริ่มต้นราคาที่ 12,864 ล้านบาท โดยมีการเคาะราคาต่อเนื่อง 36 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดเวลา 21.00 . ราคาจะไปอยู่ที่ 26,066 ล้านบาท

เมื่อพักประมูลแล้วเคาะราคาต่อ ไปถึง 24.00-06.00 . ของวันที่ 16 ..ราคาจะไปอยู่ที่ 31,862 ล้านบาท หากเคาะราคาต่อในเวลา09.00 -21.00 . ราคาจะไปอยู่ที่ 43,454 ล้านบาท เมื่อพักและเคาะราคาต่อ ราคา ณ เวลา 06.00 .ของวันรุ่งขึ้นในวันที่ 17 ..ราคาจะอยู่ที่ 49,250ล้านบาท หากเคาะราคาต่อ ในเวลา 09.00-21.00 .ราคาจะไปอยู่ที่ 60,842 ล้านบาท หากประมูลต่อถึงเช้าวันที่ 18 .. ราคาจะไปอยู่ที่ 66,638 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

SHARE