เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz ตอน 3

จบการประมูลคลื่นในช่วงเวลา 00.00 น. - 06.00 น. และจะเริ่มประมูลต่อในเวลา 09.00 น. 05.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 108 ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 47,640 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 49,250 ล้านบาท ราคารวม...

เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz ตอน 2

ตามติดการประมูลรอบที่ 76 ในเวลา 16.15 น. ต่อได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-3/ 15.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 75 ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 38,624 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 มีผู้เคาะประมูล 2 ราย – ราคา 38,624 ล้านบาท ราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่...

เกาะติดประมูลคลื่น 900 MHz

21.00 น. เข้าสู่ช่วงพักการประมูล จะเริ่มประมูลต่อในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สามารถติดตามการประมูลในช่วงที่ 2 ได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-900-mhz-2/ 20.55 น. ประกาศผลการเคาะประมูลรอบที่ 36 ช่วงคลื่นที่ 1 มีผู้เคาะประมูล 1 ราย – ราคา 26,066 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่...

จบประมูล 4G 1800 MHz 80,778 ล้านบาท

สรุปผลการประมูล ทรู-เอไอเอส คว้าใบอนุญาต 19.05 น. สรุปผลการเคาะประมูลรอบที่ 86 ช่วงคลื่นที่ 1 1710 – 1725 MHz / 1805 – 1820 MHz ไม่มีผู้เคาะประมูล - ราคา 39,792 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 1725 – 1740 MHz...

เกาะติดประมูล 4G 1800 MHz

ตามไปเกาะติดการประมูลต่อได้ที่ http://www.cyberbiz.in.th/4g-auction-1800-mhz-part2/ 11.25 น. ประกาศผลการเคาะราคาครั้งที่ 75 ช่วงคลื่นที่ 1 1710 - 1725 / 1805 - 1820 MHz มีผู้เคาะประมูล 1 ราย ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 37,006 ล้านบาท ช่วงคลื่นที่ 2 1725 - 1740 / 1820...